Adatvédelem

A jelen tájékoztató célja a www.cornandjoy.hu weboldal látogatói és vásárlói (adatkezelésben érintettek)részére történő – az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 13-14. cikkeiben meghatározott tartalmú –tájékoztatás nyújtása a személyes adatokat érintő adatkezelési tevékenységről.

A weboldal használata, és a vásárlás feltételeire az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban (ÁSZF) rendelkezései az irányadók.

 • I. Adatkezelő és a weboldal üzemeltetője:
(Eladó) cég neve ABO HOLDING Zrt.
Székhely/levelezési cím 4400 Nyíregyháza, Irsai Gusztáv utca 4-6.
Kiállító Hatóság Igazságügyi Minisztérium
Nyilvántartási szám  
Adószám 11248260-2-15
E-mail/elektronikus ügyfélszolgálat hello@cornandjoy.com
Telefonos ügyfélszolgálat +36706527963

Tárhely szolgáltató adatai:

Cégnév: Viacom Informatikai Kft.

Székhely: 2225 Üllő Gyár u. 8.

E-mail:  info@viacomkft.hu

Telefonszám: +36-1-348-5000

 • II. Az adatkezelési tájékoztató hatálya

Az adatkezelési tájékoztató a weboldalunk használata során megvalósuló személyes adatkezelési tevékenységre vonatkozik, és kiterjed a weboldal üzemeltetőjére és valamennyi felhasználóra. A weboldal szolgáltatásait 14 év alatti személy nem veheti igénybe.

Weboldalunk szolgáltatását Magyarországról nyújtjuk.

A tájékoztató 2022. november 14-én lép hatályba.

 • III. Az adatkezelési tájékoztatóban használt fontosabb fogalmak

Felhasználó/látogató jelen tájékoztató keretében: az a természetes személy, aki a weboldalunkat felkeresi, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e szolgáltatásunkat.

Vásárló (jelen tájékoztatóban): A weboldalon meghirdetett termékek megvásárlását megrendelés útján kezdeményező természetes személy, aki a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv.  értelmében fogyasztónak minősül.

Az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak a GDPR 4. cikk, illetve az Info tv. 3.§ alapján értelmezendők.

 • IV. Adatkezelési alapelveknek való megfelelés

Vállalkozásunk mindent megtesz a személyes adatok védelme érdekében, ezért a jogszabályi előírásoknak megfelelően

 • adatkezelési tevékenységét jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, átlátható módon végzi;
 • személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezel;
 • csak olyan személyes adatot kezel az általa meghatározott adatkezelési célok eléréséhez, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas, illetve – az adattakarékosság elvének megfelelően – amennyi a célok eléréséhez feltétlenül szükséges;
 • törekszik arra, hogy nyilvántartásai pontosak és naprakészek legyenek;
 • csak annyi ideig tárolja az adatokat, ameddig a céljainak elérése érdekében szükséges és ahhoz az érintett hozzájárul, vagy jogszabályi előírás lehetővé teszi;
 • minden tőle elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz az adatok védelme érdekében;
 • felelősséget vállal az adatkezelési tevékenysége jogszabálynak való megfeleléséért. 
 • IV. SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
 1. FELHASZNÁLÓ ÁLTAL MEGADOTT ADATOK KEZELÉSE
 2. Weboldalon történő vásárlás során megvalósuló adatkezelési tevékenység

A weboldalon történő megrendelés és a felek, mint távollévők között megkötendő adás-vételi szerződés előkészítéséhez, illetve teljesítéséhez a vásárló által a regisztráció során megadott adatain kívül (ld. 1 pont) a megrendelés adatait (rendelés tartalma, fizetendő ár, megjegyzés, adatok, választott szállítási és fizetési mód) a lent ismertetett célok elérése érdekében kezeljük.

Adatkezelésünk jogalapja az a szerződéses jogviszony, amely közöttünk az Ön megrendelésének visszaigazolásával létrejön. Fenti adatok szükségesek az Ön megrendelésének teljesítéséhez, amennyiben az adatszolgáltatás hiányos, vagy elmarad, a szerződés nem jön létre. 

 1. Adás-vételi szerződés teljesítése

A felek azonosításához szükséges adatok kezelésén túl e-mailben küldünk visszajelzést a Vásárló vételi ajánlatának beérkezéséről, a megrendelés feldolgozásáról, a megrendelt termék kiszállításra történő átadásáról, továbbá a kapcsolati adatokon lehetőség van a megrendelések pontosítására. A Vásárló és a Vállalkozásunk között, mint távollévők között létrejött szerződés feltételeit az ÁSZF rendelkezései tartalmazzák.

 1. Kiszállítás megszervezése

A Vásárló neve, a szállítási címe, elérhetőség adatai, a fizetendő vételár továbbításra kerülnek a futárszolgálati tevékenységet ellátó szerződött partnerünknek. Az adattovábbítás az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez szükséges.

Kiszállítást végző partner:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. 

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Közösségi adószám: HU12369410

Telefon:+36 1 802 0265

Mobil:+36 20 890-0660

e-mail: info@gls-hungary.com

MAGYAR POSTA ZRT.

Nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

Telefon: +36-1-767-8200

Webcím: http://www.posta.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu 

 1. Adó és számviteli kötelezettségek teljesítése

A weboldalon történő vásárlásról minden esetben számlát állítunk ki amelynek adatait (név, cím) a jogszabályi előírásnak megfelelően nyolc évig őrizzük.

Számlaadatait jogi kötelezettség teljesítése érdekében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére továbbítjuk.

 1. Üzenetküldés

A weboldalon történő böngészés során a vásárlónak lehetősége van a vásárlási feltételekkel, kiszállítással, árakkal, garanciális/termékszavatossági feltételekkel kapcsolatos kérdéseit, panaszait, adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét vagy észrevételeit e-mailben, illetve a termék mellett található „Kérdezni szeretnék a termékkel kapcsolatosan” linkre kattintva megjelenő űrlap kitöltésével megküldeni a részünkre. A vásárló által megadott adatokat (név, e-mail cím, telefonszám) a tárhelyszolgáltató által biztosított webmail levelezőrendszerünkben kezeljük az adatkezelési cél elérésének idejéig. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, tekintettel arra, hogy az üzenetküldés a szerződés előkészítésével, vagy annak teljesítésével kapcsolatos egyeztetéshez szükséges.

 1. Elállás, szerződés felmondása

A vásárlót megillető elállási jog gyakorlása céljából megadott személyes adatait (név, cím, szerződéskötés időpontja, átvétel időpontja, termékadatok), a pénzvisszafizetési kötelezettség teljesítését követő 3 évig őrizzük. Az adatkezelés jogalapja azon jogi kötelezettség teljesítése, mely előírja számunkra az elállási jog fogyasztók részére történő biztosítását. Az adatok megőrzési idejére a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi szabályok szerinti megőrzési idő az irányadó. Az adatok postai küldeményeknél papír alapon, elektronikus úton érkezett elállási nyilatkozat vagy szóbeli elállás esetén felvett jegyzőkönyv esetében elektronikus úton tároljuk.

 1. Garanciális igényekkel kapcsolatos ügyintézés

A fogyasztóvédelmi szabályoknak megfelelő kellék- vagy termékszavatossági, illetve jótállási igény bejelentése esetén a vásárló nevének, címének, telefonszámának és e-mail címének kezelését jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelesek vagyunk 5 évig megőrizni.

 1. Panaszkezelés

Amennyiben a vásárló panaszt nyújt be, ennek kivizsgálásához meg kell adnia a nevét, címét, e-mail címét, a panasz tárgyát. Az adatok forrása a panasztevő által benyújtott panasz. A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően, a beérkezett panaszokat, panaszkezelési célból három évig tároljuk elektronikusan vagy papír alapon. Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.

 1. Elektronikus úton tett nyilatkozatok adatai

A weboldalon a felhasználó által jelölőnégyzetben tett nyilatkozatok adatait (időpont és e-mail cím) a nyilatkozattétel igazolhatóságának érdekében kezeljük az adatkezelés megszűnését követően az általános elévülési időig.

Ezekkel az adatokkal tudjuk igazolni – többek között – , hogy a vásárló a megrendelését az Általános Szerződési Feltételek ismeretében, a fizetési kötelezettség tudatában küldte el,illetve hogy a felhasználó eszközére telepített cookiekhoz (süti) a felhasználó önként hozzájárult.

2.EGYÉB MÓDON KEZELT ADATOK (Cookie-k) = SÜTIK

A weboldalunk üzemeltetése során fontos szempont, hogy látogatóink böngészését megkönnyítsük, az oldalak közötti eligazodást, megtekintett tartalmakhoz visszatérést elősegítsük.

Ezen túl a szolgáltatásaink fejlesztése céljából kíváncsiak vagyunk arra is, hogy az oldalunkat böngésző látogatók mely tartalmakat tekintettek meg, mi érdekelte őket leginkább, mennyi időt töltöttek egy-egy tartalom megtekintésével és milyen funkciókat használtak az oldalon.

Természetesen szeretnénk, ha a látogatóink a böngészést követően is visszatérnének oldalunkra, igénybe vennék szolgáltatásainkat.

Anélkül, hogy név szerint tudnánk, hogy ki böngészi oldalunkat, fontos információkhoz juthatunk a látogatóink szokásait és preferenciáit illetően, mely lehetővé teszi, hogy a felhasználó által megkívánt minőségű böngészési élményt, és szolgáltatásokat biztosítsunk a látogatóinknak.

Ezeket olyan sütik alkalmazásával tesszük, amelyek a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató böngészéshez használt eszközének felismerésére alkalmasak. Tehát nem tárolunk olyan adatot látogatóinkról sütik formájában, amely alapján telefonon, e-mailben, vagy akár postai levélben megkereshetnénk őket. A böngészőhöz rendelt azonosító, böngészés időtartama, meglátogatott oldalak, megtekintett tartalmak kivételével nem tárolunk sütikben a látogatókkal kapcsolatos adatokat.

Mik azok a sütik? A sütik a látogatók böngészésre használt eszközén elhelyezett kis adatfájlok, úgynevezett cookie-k (sütik), amelyeknek az a célja, hogy egy későbbi látogatás során a weboldal ezeket visszaolvassa, és emlékezhessen – többek között – a felhasználó által megtekintett tartalmakra, preferenciákra, hozzájárulásra, kedvelt tartalmakra, jelszóra, stb. Vannak olyan sütik, amelyek alkalmazása elengedhetetlen egy webhely működéséhez, vannak sütik, amelyek fontosak abból a szempontból, hogy az oldal a látogató által elvégzett műveletekre a sütik segítségével emlékezzen (működést biztosító szükséges sütik), egyes sütik a weboldal látogatottsági adatainak mérését és elemzését segítik elő (statisztikai sütik), és vannak sütik, amelyek a vállalkozás marketing tevékenysége szempontjából teszik lehetővé a felhasználó részére célzott hirdetések megjelenítését, a felhasználó elérését más platformokon, akkor is, ha befejezte a böngészést (marketing sütik). Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan az jött, a saját „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad a készüléken) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

A sütik érvényességi idejét tekintve lehetnek a böngészés idejére érvényesek, amelyek a honlap bezárásával törlődnek a látogató gépéről, vagy állandó sütik, amelyek az érvényesség idejéig (vagy a Felhasználó tiltásáig) tárolódnak a látogató eszközén.

A vállalkozásunk a sütisáv elhelyezésével biztosítja, hogy a látogatók értesüljenek az általunk alkalmazott sütik típusáról, és megadhassák azon hozzájárulásokat, amelyek az egyes sütik elhelyezéséhez szükségesek. 

Az alkalmazott sütiket úgy választjuk meg, hogy annak alapján fejleszteni tudjuk a webhely működését, a felhasználói élményt, a piaci igényeknek megfelelő szolgáltatásait és amennyiben a látogatóink hozzájárulnak, személyre szabott hirdetéseket jeleníthessünk meg számukra.

Ehhez kizárólag arra van szükség, hogy a felhasználó böngészőjéhez rendelt egyedi azonosító alapján a megfelelő sütiket tároljunk. Vállalkozásunk a felhasználó hozzájárulása nélkül alkalmazhat sütiket, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, ideértve mindazon sütik által tárolt információkat, amelyek a honlap rendeltetésének megfelelő működéséhez szükséges. A hozzájárulást igénylő sütiket a felhasználó tetszése szerint engedélyezheti, vagy tilthatja a böngészés során.

Milyen sütiket használunk, és hol tekintheti meg ezeket?

A weboldal által használt sütik

Megnevezés Típus Cél, leírás Lejárat
PHPSESSID Alapműködést biztosító Alkalmazása nélkül a weboldal nem működik megfelelően, tekintettel arra, hogy ez a munkamenet süti biztosítja a böngészési folyamat végéig a látogató azonosítását, és a weboldal használatát. Fentiekre tekintettel ezen sütik elhelyezése a látogató részéről nem igényel hozzájárulást. Böngészési folyamat befejeztével
cookieconsent_status Alapműködést biztosító Ez a süti a felhasználó süti-használattal kapcsolatos döntéséről tárol adatot. A süti azt követően kerül elhelyezésre, hogy a felhasználó elfogadta a sütik használatát a weboldal alján megjelenő süti sávban. 1 év
_ga Statisztikai célú A _ga cookie az egyes felhasználók (pontosabban az egyes böngészők) megkülönböztetésére szolgál. Értékként egy véletlenszerűen generált számot tartalmaz (pl.: GA1.2.255322818.1517541613). Segítségével hosszútávú statisztika készíthető a felhasználók általi webhely látogatásokról. A webhely minden egyes oldalkérelmében szerepel. Alapértelmezés szerint 2 év után jár le, de ezt a webhelyek tulajdonosai tetszés szerint módosíthatják. 2 év
_gat Statisztikai célú A _gat cookie a Google tájékoztatása szerint a kérelem gyakoriságának szabályozására szolgál – korlátozza az adatgyűjtést a nagy forgalmú webhelyeken. A webhely minden egyes oldalkérelmében szerepel. 1 perc után lejár. 1 perc
_gid Statisztikai célú A _gid cookie-val kapcsolatban részletes információ a Google-tól nem érhetők el. Minden látogatott oldalra egyedi értéket tárol. Értékként egy véletlenszerűen generált számot tartalmaz (pl.: GA1.2.255322818.1517541613). Felhasználása a _ga cookie-hoz hasonlóan történhet. A webhely minden egyes oldalkérelmében szerepel. 24 óra után lejár. 24 óra
1P_JAR Statisztikai célú Ez a cookie gyűjti a webolda statisztikákat és méri a konverziókat a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint. 1 hónap
CONSENT Statisztikai célú Google Maps-hez szükséges cookie, a google.comadatvédelmi nyilatkozata szerint. 20 év
statisztikai_sutik_elfogadva Statisztikai célú A weboldal ebben a sütiben tárolja, hogy a felhasználó engedélyezte-e a statisztikai célú sütik használatát. Engedélyezés esetén a süti tartalma 1, elutasítás esetén 0 lesz. 1 év
funkcionalis_sutik_elfogadva Funkcionális A weboldal ebben a sütiben tárolja, hogy a felhasználó engedélyezte-e a funkcionális sütik használatát. Engedélyezés esetén a süti tartalma 1, elutasítás esetén 0 lesz. 1 év
kedvenc_termek Funkcionális